ของเล่นเสริมสร้าง IQ&EQ
ของเล่นเสริมสร้าง IQ&EQ อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-4 ปี
» อุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัย 3-4 ปี
11 Jul 2014 18:02


เนื้อหาอื่นๆ
ภาพปริศนาที่มีส่วนต่อกัน 6 ชิ้น
เช่น ภาพปลา,ภาพไก่ (ภาพแบน) ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ภาพปริศนาที่มีส่วนต่อกัน 6 ชิ้น
เช่น ภาพกระต่าย (ภาพแบน) ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ภาพปริศนาที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น
เช่น ภาพเด็กผู้ชายเตะฟุตบอล (ภาพแบน) ขนาด 20 x 24 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ภาพปริศนาที่มีส่วนต่อกัน 8 ชิ้น
เช่น ภาพผลไม้ (ภาพแบน) ขนาด 18 x 26 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
จิ๊กซอร์ 4 ชิ้น
เช่น ภาพปลา, ภาพฝรั่ง
อ่านต่อ..
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
พื้นผิวเรียบ ขนาด 2,3,4,5 และ 6 ลูกบาศก์เซนติเมตร อย่างละ 1 ก้อน รวม 5 ก้อน
อ่านต่อ..
ก้อนไม้สี่เหลี่ยมลูกบาศก์
พื้นผิวเรียบ ขนาด 3 x 3 x 3 เซนติเมตร 4 สี ได้แก่ สีแดง, เขียว, เหลือง ,น้ำเงิน สีละ 4 ก้อน รวม 16 ก้อน
อ่านต่อ..
ชุดแยกรูปทรงเรขาคณิต
ประกอบด้วย รูปทรง วงกลม สามเหลี่ยม
อ่านต่อ..
ชุดแยกสี
ประกอบด้วย วัตถุต่างๆ กัน 4 สีๆละ 3 ชิ้น (อาจเป็นไม้ /ผ้า/พลาสติก) สีเขียว แดง เหลือง น้ำเงิน
อ่านต่อ..
ชุดแยกผิวสัมผัส
ประกอบด้วยไม้แข็ง ขนาดประมาณ 7 x 11 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น
อ่านต่อ..
ชุดแยกผิวสัมผัส(2)
ประกอบด้วย วัตถุ 2 คู่ แต่ละคู่มีผิวสัมผัสแข็ง 1 ชิ้น นิ่ม 1 ชิ้น
อ่านต่อ..
ชุดจับคู่รูปภาพ 9 ตัวเลือก/แยกรูปภาพ 9 ตัวเลือก
ภาพสัตว์/สิ่งของ/สิ่งที่ใกล้ตัวเด็ก
อ่านต่อ..
ชุดจับคู่ตัวอักษร
ประกอบด้วย แผ่นกระดาษแข็งขนาดประมาณ 15 x 20 เซนติเมตร ที่มีตัวอักษรต่างกันมาก จำนวน 6 ตัวอักษร บนแผ่นเดียวกัน...
อ่านต่อ..
ชุดจับคู่คำ
ประกอบด้วย แผ่นกระดาษแข็งขนาด 20 x 20 เซนติเมตร ที่มีคำ 4 คำ
อ่านต่อ..
กระดาษแข็งที่เจาะเป็นรูป
วงกลม สี่เหลี่ยม รูปสัตว์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 5 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
บัตรภาพความแตกต่างของเด็กชาย-หญิง
ขนาดประมาณ 10 x 12 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด
อ่านต่อ..
รูปภาพเปรียบเทียบสั้น-ยาว
ขนาดประมาณ 10 x 12 เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด
อ่านต่อ..
บัตรภาพเหมือนและต่าง
ขนาดประมาณ 5 x 5 เซนติเมตร จำนวน 4 ชุดๆ ละ 3 แผ่น
อ่านต่อ..
ชุดภาพอารมณ์ของหนู
ประกอบด้วย รูปภาพแสดงสีหน้ามีความสุข เศร้า และโกรธ โดยรูปภาพมีขนาดประมาณ 14 x 14 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ชุดภาพเรียงลำดับ
ประกอบด้วย รูปภาพเรียงเป็นแถว แสดงลำดับ จำนวน 4 ชุด ...
อ่านต่อ..
ชุดภาพจัดกลุ่มวัตถุ
ประกอบด้วย บัตรภาพ ขนาดประมาณ 8 x 10 เซนติเมตร 4 ชนิดๆละ 4 ชิ้น...
อ่านต่อ..
เสื้อผ่าหน้าสำหรับเด็กอายุ 3-4 ปี
ที่มีกระดุมมีเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 1-2 เซนติเมตร จำนวน 4 เม็ด
อ่านต่อ..
ถุงผ้า
ขนาดประมาณ 32 x 34 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ชุดจับคู่สัมพันธ์
สิ่งของที่ใช้ด้วยกัน 5 คู่ เช่น ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ, ถุงเท้ากับรองเท้า...
อ่านต่อ..
วัตถุต่างขนาด
2 ชุดๆ ละ 3 ชิ้น แต่ละชิ้นเป็นวัตถุอย่างเดียวกัน แต่มีขนาดแตกต่างกัน
อ่านต่อ..
เลโก้
ขนาด 3 x 3 เซนติเมตร และสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 x 6 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
กรรไกรปลายมน
สำหรับเด็ก ความยาว 10-12 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
เทปกาวสี
กว้าง 5 เซนติเมตร จำนวน 1 ม้วน
อ่านต่อ..
สีไม้
จำนวน 1 กล่อง
อ่านต่อ..
หนังสือนิทานกระดาษธรรมดา
คำอธิบายประกอบภาพหน้าละประมาณ 20 -30 คำ จำนวน 2 เล่ม
อ่านต่อ..
เก้าอี้ไม้
ขนาดสูง 15-16 เซนติเมตร กว้าง 7 เซนติเมตร ลึก 7-8 เซนติเมตร
อ่านต่อ..
ชุดของเล่นเครื่องเรือน
ทำจากวัสดุไม้ไม่ทาสี จำนวน 4 ชิ้น
อ่านต่อ..