พัฒนาการ IQ&EQ
ข้อมูลเพิ่มเติม พัฒนาการ IQ&EQ
การอ่านดีกับลูกอย่างไร
การอ่านเป็นประตูสู่โลกจินตนาการของคนได้ทุกวัย
อ่านต่อ..
เล่นแบบไทยๆ ก็เสริมพัฒนาการลูกได้
“การเล่น” มีส่วนช่วยในการพัฒนาสมอง และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเด็ก
อ่านต่อ..
‘จ๊ะเอ๋’ กิจกรรมง่ายๆ เสริมพัฒนาการลูก
เชื่อว่าทุกครอบครัวคงเคยเล่นจ๊ะเอ๋กับลูกหลานหรือเด็กเล็กกันมาแล้วทั้งนั้น
อ่านต่อ..
สูตรลับ...เสริมพัฒนาลูกน้อย
คุณพ่อคุณแม่ควรฝึกลูกโดยเริ่มจากเรื่องใกล้ตัวเริ่มจากเรื่องใกล้ตัว คือ กิจวัตรประจำวัน
อ่านต่อ..
กระต่ายไม่ตื่นตูม นิทานยุคใหม่ ให้เด็กรู้ทันสื่อดิจิทัล
ต้องยอมรับกันอย่างไร้เงื่อนไขว่า ไม่มีใครปฏิเสธ “สื่อในยุคดิจิทัล”
อ่านต่อ..
การฝึกพูดกับลูก
การใช้ภาษานั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเป็นสิ่งที่เด็กใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น
อ่านต่อ..
กระตุ้นสมองเบบี้ให้ล้ำเลิศ
คุณภาพในการดูแลลูกน้อยของพ่อแม่ ความรัก การเลี้ยงดูของพ่อแม่
อ่านต่อ..
10 วิธี ช่วยให้ลูกเก่งคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับการเรียน
อ่านต่อ..
ใข้ดนตรีกระตุ้นทักษะวัยใส พัฒนาสมาธิ
การส่งเสริมให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆ เล่นดนตรี อ่านหนังสือนิทาน เล่นกีฬา
อ่านต่อ..
ชวนลูกพูดเสริมพัฒนาการ
ขั้นตอนสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่จำเป็นต้องรู้เป็นอันดับแรกคือ เรื่องพัฒนาการ ว่าเด็กในแต่ละวัย
อ่านต่อ..
เสริม 5 พลังเรียนรู้ สร้างลูกสมองดี
ช่วง 3 ปีแรกของชีวิต ถือช่วงสำคัญของพัฒนาการและการเรียนรู้ ทำให้ลูกมีทักษะการใช้ภาษา ความจำ ความคิด เหตุผลเพิ่มขึ้น
อ่านต่อ..
ดนตรีช่วยเสริมพัฒนาการเด็ก
ดนตรีเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น และถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงที่สวยงามในรูปแบบของทำนอง คำร้อง
อ่านต่อ..
5 เทคนิค เล่านิทานให้ลูกน้อยฟัง
หนังสือและการอ่านเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เนื้อหาที่ดีในหนังสือจะมีส่วนบ่มเพาะทักษะที่ดีให้กับลูกน้อย
อ่านต่อ..
เสริมพัฒนาการเด็กด้วย “ดนตรี”
ดนตรีเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับเด็ก
อ่านต่อ..
เทคนิคพัฒนาสมองเจ้าตัวน้อย
ตั้งแต่วัยแรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี เป็นช่วงเวลาที่ "สมอง" จะพัฒนามากที่สุดถึง 80%
อ่านต่อ..
อ่านสร้างสุข ปลุกจินตนาการ
การส่งเสริมการอ่านตั้งแต่เยาว์วัย เป็นรากฐานสำคัญ
อ่านต่อ..
EF องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาเด็กไทย
“สถาบันอาร์แอลจี” แนะนำ EF องค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาทักษะเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการที่ดีอย่างรอบด้าน นักวิชาการระดับโลกชี้สำคัญกว่า IQ และ EQ พร้อมระบุช่วง 3-6 ปีเป็นช่วงเวลาสำคัญในการพัฒนาทักษะ EF“
อ่านต่อ..
สธ.เผยผลการสำรวจไอคิวเด็กไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น
กระทรวงสาธารณสุขชี้ไอคิวเด็กไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น ไอคิวอยู่ในเกณฑ์ปกติถึง 2 ใน 3 และมี 42 จังหวัดรวม กรุงเทพมหานคร ไอคิวสูงเกิน 100 ผลสำเร็จจากความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาการเด็ก การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน และการยกระดับคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มอบนโยบาย เพิ่มโอกาส สร้างความเท่าเทียม กำจัดสาเหตุปัญหาโภชนาการ เสริมภูมิคุ้มกันด้านการเลี้ยงดู สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สนับสนุนนโยบายจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เด็กตั้งแต่ปฐมวัย โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
อ่านต่อ..
ความสำคัญของการพัฒนาไอคิว (IQ) และอีคิว (EQ)
การเลี้ยงลูกเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่พ่อแม่ทุกคนพากันทุ่มเทที่จะเรียนรู้ และแสวงหาแนวทางเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูก นั่นคือ
อ่านต่อ..
องค์ประกอบของไอคิว
องค์ประกอบของไอคิวที่มีความสำคัญต่อเด็กวัยแรกเกิด – 5 ปี ที่พ่อ แม่ควรเสริมสร้างให้กับลูก
อ่านต่อ..
อีคิว = Emotional Quotient (EQ)
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึงความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของตนเอง รู้จักควบคุมและแสดงออกอย่างเหมาะสม เข้าใจตนเองและผู้อื่น สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ความฉลาดทางอารมณ์สามารถพัฒนาได้จากการเลี้ยงดู กระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ย่อมเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุข อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และสามารถใช้ความสามารถทางสติปัญญาของตนเองได้เต็มที่
อ่านต่อ..
เตรียมพร้อมคณิตศาสตร์ตั้งแต่ก้าวแรก...ของลูกน้อย
คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา พ่อแม่ ผู้เลี้ยงดูมักสอนเด็กตั้งแต่เล็กๆ ก่อนที่เด็กจะได้เรียนรู้วิชานี้ในโรงเรียน แต่จะเป็นลักษณะการท่องจำมากกว่าการสอนในเรื่องจำนวน เด็กที่ได้รับการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และการอ่านมักจะเรียนได้ดีกว่าเมื่อเข้าเรียนชั้นอนุบาล
อ่านต่อ..
เทคนิคดีๆ แนะนำพ่อ แม่ พาทำกิจกรรมเสริมความสุข...พัฒนาคณิตศาสตร์
เทคนิคดีๆ แนะนำพ่อ แม่ พาทำกิจกรรมเสริมความสุข...พัฒนาคณิตศาสตร์
อ่านต่อ..
เตรียมพร้อมด้านการอ่านตั้งแต่ก้าวแรก...ของลูกน้อย
การอ่านของเด็กเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมวัย การเตรียมความพร้อมทักษะด้านการอ่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่พ่อแม่
อ่านต่อ..
เทคนิคเตรียมอ่าน...ตามวัย
การอ่านของเด็กปฐมวัยเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องและเริ่มตั้งแต่วัยทารก โดยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูพูดคุย ชี้ชวนให้เด็กๆ ดูรูป ภาพในหนังสือ อ่านหนังสือให้ฟัง การอ่านหนังสือให้เด็กฟังจึงเป็นกระบวนการที่ควรเริ่มตั้งแต่แรกเกิด
อ่านต่อ..
ปัญหาการกินในเด็ก
การกินอาหารสำหรับเด็ก คือการให้สารอาหารแก่เด็กเพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม เด็กเล็กยังไม่สามารถกินอาหารได้เองต้องอาศัยผู้เลี้ยงดูป้อนอาหาร ต่อมาเด็กจึงเริ่มเรียนรู้จนสามารถกินอาหารด้วยตนเองได้ ความสำคัญของการกินในเด็กนอกเหนือจะต้องคำนึงถึงสารอาหารที่เด็กควรจะได้รับแล้วการกินอาหารยังเป็นปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างหนึ่งที่เด็กและคนในครอบครัวจะมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในช่วงมื้ออาหาร
อ่านต่อ..
การร้องอาละวาด (Temper tantrums)
การร้องอาละวาด หมายถึง พฤติกรรมแสดงความไม่พอใจ เช่น การกรีดร้อง ตะโกน กระทืบเท้า นอนดิ้นกับพื้น ฟาดแขนขา จนถึงทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น เพื่อระบายความโกรธหรือความคับข้องใจ ซึ่งเป็นอารมณ์ที่ควบคุมได้ยากในเด็กเล็ก
อ่านต่อ..